Saturday, April 09, 2011

Syair Sinar Gemala Mestika Alam

Syair Raja Ali Haji


Bahwa inilah syair yang bernama

SINAR GEMALA MESTIKA ALAM

terhias di dalamnya kisah Maulud Nabi Muhammad
shallallahu ‘alaihi wa sallam
yang amat indah ceritanya
Terjemah dengan bahasa Melayu oleh
Almarhum Raja Ali Al-Hajj
ibni Almarhum Raja Ahmad Al-Hajj
ta’amadahu lillahi ta’ala birahmati
wa ’ada ‘alaina min barakatihi aminDiterbitkan oleh Mathba’ah Al-Riauwiyah
28 Sya’ban 1311 H/ 5 Maret 1894 M

Bismillahir rahmanir rahim

bismillahi permulaan kalam
alhamdulillah Tuhan seru alam
selawatkan nabi sayidil anam
serta keluarganya sahabat yang ikram


wa ba’duhu kemudian daripada itu
faqir mengarang syair suatu
kepada Allah mintak perbantu
menyudahkan maulud nabi yang ratu


Nabi Muhammad rasul yang mulia
ialah penghulu segala dunia
barang siapa berimankan dia
dunia akhirat mendapat bahagia


bangsanya Quraisy yang utama
ayahandanya Abdullah bernama
bundanya Aminah nama selama
binti Al-Wahab yang seksama


masa dia mengandung nabi-Allah
tiadalah berat tiadalah lelah
di dalam Mekkah syarafatullah
beberapa tanda kemuliaan terjumlah


tatkala bundanya mengandungnya
ringan dan senang tiada sakitnya
pada suatu masa waktunya
antara jaga dengan tidurnya


datanglah malaikat memberi khabar
kepada bundanya Aminah muktabar
engkau ini buntingkan sayidil basyar
nabi yang mulia yang amat besar


tatkala hampir akan bulannya
datanglah malaikat mengajarnya
beberapa jampi dengan serapahnya
memeliharakan daripada kejahatan seterunya


pada awal bulan pertama
bermimpilah Aminah perempuan utama
nabi-Allah Adam datang menjelma
berkatalah ia bersama-sama


katanya hai Aminah yang mulia
engkau buntingkan penghulu dunia
beranakkan dia tiada sia-sia
dunia akhirat mendapat bahagia


bulan kedua bermimpilah serta
nabi-Allah Idris memberi berita
kepada Aminah ia berkata
engkau buntingkan junjungan mahkota


bulan ketiga dikata orang
nabi-Allah Nuh datang seorang
berkhabarlah ia dengan yang terang
nabi dibuntingkan futuh berperang


bulan yang keempat tahun Fil
datang kepadanya Ibrahim Al-Khalil
berkhabar kepadanya sirr dan qalil
engkau buntingkan nabi yang jalil


bulan yang kelima khabar yang tentu
nabi-Allah Ismail datang begitu
berkhabar juga demikian itu
akan kelebihan nabi yang ratu


apabila sampai bulan yang enam
nabi-Allah Musa ‘alaihis salam
datang berkhabar di dalam manam
kelebihan nabi sayidil anam


bulan yang ketujuh pula dikata
nabi-Allah Daud datanglah serta
kepada Aminah memberi warta
kelebihan nabi alam semesta


bulan kedelapan nabi Sulaiman
datang dengan kesukaan iman
memberi khabar yang keterangan
buntingkan nabi akhirul zaman


bulan sembilan tidak selisih
datang kepadanya Isa al masih
ia berkata hai kekasih
engkau buntingkan nabi yang fasih


segala nabi yang disebut itu
memberi ia khabar yang tentu
apabila diperanakkan matahari perbantu
namakan Muhammad demikian itu


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 1

malam Isnin dua belas harinya
dahulu sedikit daripada fajarnya
masa diperanakkan oleh bundanya
beberapa mukjizat zahir padanya


setengah daripada irhash ikram
menerangi cahaya tempat-tempat yang kelam
masyrik dan magrib tempat yang balam
teranglah cahaya sayidil anam


setengah daripada irhash ter’ala
habis tersungkur segala berhala
yang disembah oleh kafir yang cela
ibadatnya batal tiada pahala


setengah daripada hairan kira-kira
bergoncang maligai singgasana Kusra
terkejut atasnya hulubalang tentera
lenyaplah akal budi bicara


padamlah api yang disembah kufar
masa diperanakkan sayidil basyar
beberapa lagi irhash yang besar-besar
di dalam barzanji berpanjangan khabar


dihias syurga pada malamnya
menyerulah segala kainat padanya
masyrik dan magrib tiap-tiap pihaknya
ahla wa sahla perkataannya
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 2


sifat diperanakkan nabi kita
terkerat pusat bercelak mata
berkhatan memang khabar yang nyata
dengan kodrat Tuhan semesta


beberapa lagi khabar yang sah
tatkala dibuntingkan bundanya Aminah
segala anbiya’ memberi basyarah
kepada bundanya memberi isyarah


masa diperanakkan junjungan alam
hadirlah sertanya Asiah dan Maryam
serta bidadari syurga yang ikram
datang memuliakan nabi yang ‘azam


itulah nabi yang ajaib
bin Abdullah bin Abdul Muntallib
bin Hasyim bi larib …
bin Abdil Manaf nama Liqaib


nama yang betul Al-Mughirah
bin Qusai bin Hakam bin Murrah
bin Ka’ab bin Luwai masyhurah
bin Ghalib bin Fihar bin Quraisyiyah


keturunan daripada nabi-Allah Ismail
bin nabi-Allah Ibrahim al-khalil
nabi kekasih ra-izil jalil
dunia akhirat dialah zhalil


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 3


wafat dahulu ayah bundanya
tinggallah ia dengan yatimnya
tinggal mamaknya memeliharakannya
kata orang Abu Thalib namanya


menyusukan dia beberapa jariyah
perempuan yang baik-baik shahbul ‘affah
setengah daripadanya Tsuaibah al-Aslamiyah
setengah daripadanya Halimatus Sa’diyah


mamaknya memeliharakan bersungguh-sungguh
makan dan minum ialah merengkuh
seumpama menating minyak yang penuh
karena ia orang tua senonoh


masa kecilnya beberapa ‘ajaibiyah
irhash yang nyata mukhaliful ‘addah
dipayungkan oleh awan yang rendah
beberapa lagi ajaib yang indah


seperti tersebut di dalam siarah
memberi salam setengah hajarah
susu yang hampa jadi mencurah
tiadalah payah lagi diperah


ajaib manusia pada masanya
melihatkan irhash berbagai macamnya
di dalam Mekkah beberapa zamannya
tiada pernah seumpamanya


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 4


umurnya sampai duabelas ‘am
dibawa mamanya ke negeri Syam
pergi berniaga dagangan bermacam
berjual beli siang dan malam


seorang ulama rahib yang ihsan
dikenalnya nabi akhirul zaman
ia pun terkejut serta hairan
keluarlah tuturnya tiada tertahan


aku melihat rasul yang mulia
jadi penghulu sekalian dunia
Taurat dan Injil menyebutkan dia
sifat nubuwahnya nyata sedia


kayu dan batu sujud baginya
khatamun-nubuwah antara belikatnya
apabila mamanya mendengar khabarnya
ia terkejut serta takutnya


lalu disuruhnya hantar pulang
takutkan fitnah Yahudi jembalang
tiada berapa lamanya berselang
mamaknya balik ke negeri terbilang


yaitu Mekkah negeri sendiri
sampai ke Mekkah berdiam diri
memeliharakan nabi sehari-hari
makan dan pakai yang ugahari
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 5


apabila sampai umurnya ramuzkah
pergi berniaga ke negeri Bashrah
membawa modal Siti Khadijah
perempuan yang mulia di dalam Mekkah


serta khadamnya Maisyarah namanya
dengan nabi disuruhkannya
serta beberapa khalifah sertanya
daripada Quraisy kaum kerabatnya


apabila sampai ke negeri Bashrah
berhentilah nabi pada satu arah
bertentangan dengan suatu shauma’ah
bagi pendeta nashraniyah


namanya datuk Nastur Nashrani
dikenalnya nabi habibur rahmani
sebab beberapa pertandaan seni
daripada irhash Tuhan rabbani


bersandar kepada kayu hampirnya
sudah tersebut di dalam kitabnya
tiadalah lain daripadanya
melainkan nabi juha mustahiknya


dia pun datang menghormatkan
kepada Maisyarah ditanyakan
alamat di mata diizahirkan
Maisyarah mengata ia bahkan


apabila selesai daripada hal
berbalik ke Mekkah nabi yang akmal
serta kaumnya berambal-ambal
serta keuntungan daripada modal


sekira-kira negeri Mekkah dekat
zahirlah pula irhash dahsyat
Siti Khadijah ada melihat
nabi dinaungi dua orang malaikat


apabila tiba nabi yang syahda
berjumpalah dengan Siti yang muda
berkhabarlah dagangan untung berganda
Siti pun suka di dalam dada


datanglah hidayah yang akbar
daripada Tuhan ilahul jabbar
kepada Khadijah perempuan ahyar
jatuhlah hatinya dengan sebentar


hendak bersuamikan nabi yang muda
karena ada kelebihannya ada
mukjizat dan irhash beberapa tanda
perkhabaran Maisyarah sudah memada


kepada rasulullah dikhabarkannya
barang yang dimaksud kepada hatinya
bersuamikan jua kehendaknya
rihul-iman sudah diciumnya


selesailah nabi mendengarkan peri
berangkatlah balik ke rumah sendiri
segala mamanya kanan dan kiri
berkhabarlah nabi akan hal diri


gemarlah segala mamanya tuan
karena Khadijah setinggi-tinggi perempuan
di dalam bangsa Quraisy sekalian
bangsa dan rupa serta hartawan


pergilah Abu Thalib serta mama
meminang Khadijah perempuan utama
kepada walinya yang utama
tiada tertahan lalu diterima


sudah selesai demikian itu
nikah kahwinlah serta bersatu
duduklah keduanya beberapa waktu
dapatlah anak satu ke satu


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 6


tatkala sampai umur empat puluh
dibangkitkan Allah jadi pesuruh
mendirikan ugama yang amat teguh
segala ugama habislah runtuh


tiadalah diterima ilahul ‘alam
selain daripada ugama Islam
dimulai dengan ra-itul manam
seperti cahaya falak-ul subhul ikram


hikmatnya jangan ia terperanjat
akan melihat malaikat yang hebat
yaitu Jibrail malaikat yang kuat
jadi suruhan rabbul kainat


kemudian daripada itu halnya
menjauhkan diri daripada kampungnya
suka bersunyi seorang dirinya
di bukit Hira’ konon khabarnya


bagi Bukhari punya perkataan
di jabal Hira’ kira-kira sebulan
li ibni Ishaq pada bulan ramadhan
keduanya itu riwayat handalan


pada malam tujuh belas lailatul qadriyah
malaikat Jibril pun datanglah
katanya iqra’ makna bacalah
jawab nabi yang dibaca apalah


dipeluk Jibrail serta dipicitnya
katanya iqra’ dengan sesungguhnya
dijawab bagaimana bacaannya
dipeluk Jibrail serta diajarnya


katanya iqra’ bismirabbika
membacalah nabi tiadalah leka
kemudian dari itu beberapa ketika


kemudian Jibrail datang semula
membawa firman Allah ta’ala
ya ayyuhal mudatsir dibacakan pula
kemudian yang lain Quran yang a’la
Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 7


nabi pun berhadap kepada kaumnya
membawa firman amar nahinya
kebanyakan Quraisy mendustakannya
melainkan Abu Bakar membenarkannya


setengah Quraisy membenarkannya
mana-mana yang terdahulu pada azalnya
membenarkannya bersungguh hatinya
tiadalah takut atau gentarnya


seperti Ali karamullahu-wajhah
dan perempuannya Siti Khadijah
dan Zaid bin Haritsah
demikian Bilal ibni Rabbah


kemudian Usman bin Thalhah
dan Sa’ad dan Sa’id kedua bertuah
dan ibni ‘Auf ibni Shafiah
dan lain daripada Quraisyiyah


dan lain mana-mana untung janji
masuklah ia ugama terpuji
ditinggalkannya ugama yang keji
mengikut ugama shahibul furaji


mana-mana yang disesatkan Allah
seperti Abu Jahal laknatullah
akan nabi didustakannyalah
jadilah syaitan seteru Allah


nabi sebagai jua menyeru
tiada diperdulikan bapa dan ibu
tiadalah takut langgar dan serbu
seumpama tetap kota dan kubu


lain daripada itu beberapa pula
suruh dan larang Allah ta’ala
di dalam Quran ‘azza wa jalla
perintahan yang baik tiada cela


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihiFasal 8


apabila dizahirkan olehnya nabi
ugama Islam yang terpuji
mendustakan kaumnya ahlil-makki
menyakiti dengan sumpah dan maki


tiada diindahkan nabi Muhammad
bersungguh-sungguh juga mengajar ummat
melepaskan daripada kafir zhalalat
di negeri akhirat boleh selamat


tiadalah mereka itu mengindahkan dia
diperbuatnya juga perbuatan sia-sia
menyakitkan nabi beberapa bahaya
sampai dilontarnya nabi yang mulia


di dalam hal yang demikian itu
diperintahkan oleh Tuhan yang satu
mikraj ke langit khabar yang tentu
mukjizat yang besar demikian itu


apabila mati Abu Thalib mamanya
serta Khadijah isterinya
kesakitanlah muslimin sekaliannya
beberapa kesusahan ditanggungnya


di dalam tiada beberapa lama
berpindahlah nabi Muhammad ternama
ke negeri Madinah yang utama
di situlah bertambah keras ugama


ketika itu teranglah kelam
tampak tingginya ugama Islam
tampak kehinaan kafir yang tenggelam
berhujah berperang mukanya hiram


perang Badar permulaannya
perang Uhud kemudiannya
perang Khandaq mengiringinya
perang Khaibar pula di belakangnya


tiap-tiap perang nabi yang mulia
si kafir juga mendapat bahaya
terbunuh tertawan dijadikan sahaya
Islam juga mendapat bahagia


sebab nabi rasul yang benar
mukjizatnya Quran yang amat besar
khabar yang gaib khabar izhar
semuanya berbetulan dengannya khabar


ugama Islam kekal berdiri
ilal akir yaumid dahari
mansuh sekalian ugama yang bahari
Yahudi Nasrani demikain peri


hingga sampai pada khalifahnya
mendirikan ugama sangat teguhnya
Syam dan Rum, Parsi sertanya
dilanggar diperang dikalahkannya


sebab berperang ugama yang mulbih
nabi Muhammad lisanul fasih
hatinya suci sangatlah bersih
akan dunia tiada ia kasih


sifat kepujian dihimpun kepadanya
sifat kecelaan jauh daripadanya
hai segala kamu umatnya
ikut olehmu akan jalannya


serta kasih akan dianya
sukakan olehmu mendengar kisahnya
apalagi bulan mauludnya
harus dibesarkan itu waktunya


seperti makan minum ugahari
jangan yang berat menyakiti diri
menzahirkan kesukaan demikian peri
kepada ahlil Islam masyhuri


karena beberapa negeri yang besar
mengerjakan maulud sayidil basyar
tiada ada ulama yang ingkar
karena adat hasanah yang benar


tamatlah syair maulud ini
bahasa Melayu di sebelah sini
aku mukhtasarkan hai ikhwani
kuambil waqa’ahnya sahaja begini


ini doa dimelayukan adanyaayuhai nabi rasul yang mulia
harapkan syafa’at kita kan dia
pada mahsyar berhimpun manusia
menghukumkan kita Tuhan yang kaya


ayuhai nabi junjunganku
tiadalah lain pengharapan aku
hanyalah tuan mahkotaku
melepaskan dari kejahatan laku


ayuhai nabi kami Muhammad
tuan-hambalah nabi kasihkan umat
syafa’atkan kami hari kiamat
daripada huruhara yang amat azmat


Allahumma shalli wa sallim ‘alaihitamatlah syair maulud ini
dikalimahkan dengan bahasa Melayu


***


kemudian daripada demikian itu
di akhir nin ada pesan suatu
kepada pembaca syair nin tentu
sebarang maklum tuan di situ


pesanan nazir di mathba’ah ini
kepada sekalian sahabat ikhwani
syair yang sudah dithaba’ di sini
yang lain tak boleh membuat begini


tiada diizinkan selama-lamanya
mathba’ah yang lain mencetak dianya
tertentulah mathba’ah yang punya
bersalahan membeli berapa ratusnya


karena itulah segala ikhwan
bolehlah beli wahai bangsawan
baik laki-laki atau perempuan
membacanya boleh menghiburkan rawan


harganya murah sudahlah esah
tuan tiada berkeluh kesah
belilah tuan ahlil-madrasah
syair nabi empunya kisah


gemala mestika syair bernama
diterjemahkan sudah beberapa lama
inilah syair yang terutama
kisah al-nabi rasul seksama


bahasa Melayu disyairkan sudah
sekalian kita tidaklah gundah
mencari pahamnya jadilah mudah
tiada panjang tunduk tengadah


bersalahan bahasa Arab Kharsani
sukar dabitnya kita di sini
bahasa Melayu demikian ini
mesra pahamnya boleh dijalani


hingga inilah pesanan beta
kepada pembaca sekalian rata
kemudian salam hamba berserta
tamat al-kalam hamba berkata

Sesungguhnya telah selesai dicetak syair ini bihamdillahi al-karim al-wahhab
di dalam Mathba’ah Riauwiyah ‘ala zimmati Ali ibni Ahmad Al-‘Athas
pada 28 Sya’ban 1311 H/5 Maret 1894 M.


0 comments:

Post a Comment

Ronggeng Dukuh Paruk (Ahmad Tohari) - Lintang Kemukus Dini Hari (Ahmad Tohari) - Jentera Bianglala (Ahmad Tohari) - Kubah (Ahmad Tohari) - Di Kaki Bukit Cibalak (Ahmad Tohari) - Bekisar Merah (Ahmad Tohari) - Siti Nurbaya (Marah Rusli) - Di Bawah Lindungan Kabah (Hamka) - Azab dan Sengsara (Merari Siregar) - Harimau-Harimau (Mochtar Lubis) - Supernova (akar - Dee) - Supernova (petir - Dee) - - Sengsara Membawa Nikmat (Tulis Sutan Sati) - Mantra Penjinak Ular (Kuntowijoyo) - Mangir (Pramoedya Ananta Toer) - Arok-Dedes (Pramoedya Ananta Toer) - Perburuan (Pramoedya Ananta Toer) - Kasih Tak Terlerai (Suman Hs) - Gadis Pantai (Pramoedya Ananta Toer) - Atheis (Achdiat Kartamiharja)


goesprih.blogspot.com Overview

goesprih.blogspot.com has 1.444.907 traffic rank in world by alexa. goesprih.blogspot.com is getting 761 pageviews per day and making USD 3.70 daily. goesprih.blogspot.com has 210 backlinks according to yahoo and currently not listed in Dmoz directory. goesprih.blogspot.com is hosted in United States at Google data center. goesprih.blogspot.com is most populer in INDONESIA. Estimeted worth of goesprih.blogspot.com is USD 2701 according to websiteoutlook